Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry:

 • rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły

 • rejestr wypadków przy pracy

 • rejestr nauczania indywidualnego

 • rejestr wycieczek szkolnych i wyjść edukacyjnych
 • rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

 • rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

 • rejestr wydanych kart rowerowych

 • rejestr korespondencji
 • rejestr zawartych umów

Ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • księga uczniów

 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

 • ewidencja wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

 • ewidencja czasu pracy

 • ewidencja akt osobowych

 • ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Archiwa:

 • archiwum Gimnazjum nr 1 w Zgierzu – akta osobowe, dokumentacja płacowa

 • archiwum Gimnazjum nr 1 w Zgierzu – dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, księgi arkuszy ocen


Ilość odsłon: 1843
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Bożysław Dybowski
Data publikacji: 2011-12-27 13:32
Ostatnia zmiana: 2015-11-21 06:36
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (5)
Data: 2015-11-21 06:36Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-10-12 21:20Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
Data: 2011-12-29 20:26Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Uzupełnienie danych
Data: 2011-12-29 07:47Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Uzupełnienie informacji
Data: 2011-12-28 20:03Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Uzupełnienie informacji
Data: 2011-12-27 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator