STATUS PRAWNY

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
  • Uchwały Nr VI/62/99 Rady Miasta Zgierza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów.
    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/62/99 - Określenie obwodu szkolnego dla Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu


Ilość odsłon: 3250
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Bożysław Dybowski
Data publikacji: 2008-03-05 12:00
Ostatnia zmiana: 2015-11-21 06:13
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (5)
Data: 2015-11-21 06:13Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-03-15 21:17Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
Data: 2011-12-27 13:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana artykułu.
Data: 2008-03-07 11:53Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2008-03-07 11:52Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2008-03-05 12:00Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator