Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu.
Gimnazjum nr 1 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu.
UCHWAŁA NR XXXII/412/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz do nowego ustroju szkolnego

Strona BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 jest w trakcie aktualizacji/łączenia stron podmiotowych BIP
Wszystkie faktury winny być wystawiane na Szkołę Podstawową Nr 1.

główna siedziba: 95-100 Zgierz, ul. J. Piłsudskiego 1 (oddziały przedszkolne i klasy I–VI SP)
tel. 42 716 26 50
faks 42 716 38 91
www: www.sp1.miasto.zgierz.pl 
e-mail: [email protected]  

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 2 (klasy VII SP, II–III GIM)
tel. 42 716 27 67

separator